Jesteśmy ekspertami w dziedzinie księgowości. Grupa Doradczo-Księgowa Poncyljusz i Radź oferuje szeroki zakres obsługi: księgowość małych firm (prowadzenie ksiąg przychodu i rozchodu, rozliczanie ryczałtu jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek jawnych), a także pełną księgowość firm. Opieramy się na najnowszych rozwiązaniach informatycznych, zapewniamy Klientom pełny dostęp do raportów i zestawień – online przez całą dobę.

Co zyskujesz, przenosząc swoje sprawy księgowe do naszej firmy? Wyręczymy Cię w:

 • opracowywaniu polityki rachunkowości i zakładowego planu kont;
 • ewidencjonowaniu operacji gospodarczych i prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
 • przygotowywaniu miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe);
 • przygotowywaniu i składaniu miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych CIT, VAT;
 • sporządzaniu rocznych sprawozdań wymaganych przez GUS oraz NBP;
 • prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczaniu ryczałtowych form opodatkowania;
 • rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • obsłudze transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych;
 • prowadzeniu ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia;
 • w kontaktach z urzędem skarbowym oraz innymi instytucjami;
 • weryfikacji prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Ponadto oferujemy:

 • audyty przedsiębiorstw w zakresie księgowości przed zakupem/przejęciem/połączeniem;
 • współpraca z audytorami badającymi sprawozdania roczne naszych Klientów.

Prowadzimy także księgowość fundacji, stowarzyszeń, podmiotów działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. 

Zakres oraz wybór konkretnej formy doradztwa lub usługi zależy wyłącznie od Klienta.

Przedstaw nam swoje oczekiwania – indywidualnie wycenimy usługi i uzgodnimy dogodny termin spotkania.

Porad i konsultacji udzielamy wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Skontaktuj się z nami!
tel. +48 662 010 929